Regeldrukvermindering

subsidie zonder moeiteHet verminderen van regeldruk en het versterken van de dienstverlening
Dit onderwerp staat al jaren hoog op de politieke agenda. Zowel landelijk als lokaal. Onze maatschappij is namelijk geneigd om alles ‘dicht’ te regelen, waardoor een onterecht gevoel van veiligheid en gerechtigheid ontstaat. In al die jaren zijn er zoveel regels ontstaan, dat het inmiddels beperkend kan werken. Bijvoorbeeld om de dienstverlening aan burgers, of zorgverlening aan hulpzoekende te bieden. Of door impulsen aan de regionale economie te geven. Om deze regeldichtheid open te breken en te voorkomen dat er nieuwe aanwas komt, heeft het onderwerp al vele jaren de aandacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Inmiddels zijn al divers programma’s hiervoor opgezet. Dat overheidsinstanties dit onderwerp actief opgepakt hebben, blijkt uit het toenemend aantal voorbeelden van regeldrukvermindering en versterking van de dienstverlening. Het accent ligt daarbij vooral op het voorkomen van nieuwe regels. Laat mensen en organisaties zelfstandig denken en doen met gebruik van goed verstand. Want dat werkt nog al beter dan een nieuwe regel of wet invoeren.

PPM advies en regeldrukvermindering
Op het gebied van regeldrukvermindering heeft PPM advies inmiddels een aantal opdrachten uitgevoerd (of zijn nog gaande). Enkele daarvan zijn op deze website uitgewerkt. Nieuwsgierig? Lees meer over de opdrachten, de manier van aanpak en de resultaten.

Delen via: