Gave start van 2017

V.l.n.r. Monique Barnhoorn, Emine Özyenici, Rianne Blacquière

Als je mij volgt via Twitter of LinkedIn dan is het je niet ontgaan. Eind 2016 heb ik samen met mijn super collega Rianne Blacquière een Appathon bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) georganiseerd.

Appathon
Een Appathon is een wedstrijd voor app-ontwikkelaars die twee dagen lang aan de slag gaan met het bedenken van een slimme oplossing voor een gesteld vraagstuk.
Dit vraagstuk gaat over het ontwikkelen van een applicatie om de agent op straat te ondersteunen bij het maken van geluidsopnamen, zoals verklaringen van slachtoffers, mogelijke daders en getuigen en vervolgens te kunnen gebruiken voor politietaken en in de strafrechtketen (digitaal) te delen wanneer het tot vervolging komt.

App voor geluidsopnamen
Foto, film en geluidsmaterialen (multimedia) zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met ons privé- en werkleven. Deze multimedia producten vormen ook een steeds belangrijker onderdeel van het opsporings- en aansluitende juridische proces. Om ervoor te zorgen dat de multimedia producten aan het einde van het proces – het strafproces – nog steeds bruikbaar zijn, is kwaliteit van groot belang. Kwaliteit van het product zelf, maar ook de kwaliteit van het proces. Naast de burger en ondernemer is de politie de grootste ‘maker’ van film-, foto- en geluidsmateriaal. Om de agent op straat te helpen multimedia producten te maken van goede kwaliteit wordt aan de app-ontwikkelaars gevraagd te komen met een oplossing in de vorm van een app. We hebben de Appathon georganiseerd om innovatie en inspiratie van buiten naar binnen te halen en een oplossing te bedenken voor dit concreet vraagstuk.

Appathon in de media
Inmiddels is veel geschreven over dit succesvolle project. Diverse media hebben hierop teruggeblikt. De congreskrant geeft een compleet beeld van het totale evenement. Met verhalen van de deelnemers, van de vertellers, mensen uit de praktijk en met veel foto’s.
In het persbericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) lees je meer over de drie teams die vanuit drie verschillende invalshoeken de beste oplossingen hebben bedacht. Op Flicker hebben we een digitaal fotoalbum gemaakt. Met beeld krijg je immers een hele andere beleving. Het iBestuur Magazine (magazine nr. 21, pagina 70) besteedt ook ruime aandacht aan de Appathon.

Verhoord app
Met de concrete oplossing, namelijk de ’Verhoord app’ van Milvum gaat de politie aan de slag. De eerste gesprekken hebben hier inmiddels over plaatsgevonden en de politie betrekt VenJ bij de uitvoering. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de kennis en ervaring delen over de daadwerkelijke uitvoering.

‘app-denken’
Het ‘ophalen’ van inspiratie is (ook) goed gelukt. Naast het feit dat de winnaar Milvum is benaderd voor het bedenken en realiseren van een app voor een van de I-Plan projecten binnen het ministerie, is ook de belangstelling voor het ‘app-denken’ toegenomen. Bij ‘dit denken’ worden grotere vraagstukken opgeknipt en (soms) in de vorm van een pilot app vormgegeven. Het doel is dan niet altijd het maken en opstellen van de app zelf, maar juist de inzet van de app als communicatievorm. Een vorm om te laten zien hoe een bepaalde oplossing zou kunnen gaan werken.

Naast het ‘app-denken’ gaan we binnen VenJ ook actief in gesprek met (kleine) start-ups en innovatieve bedrijven die slimme en vaak eenvoudige oplossingen hebben bedacht die veelal goed bruikbaar zijn voor de overheid.

Met de uitkomsten van de Appathon in 2016 maken we dus een gave start in 2017!

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *