Algemene Subsidie Verordening / Subsidie zonder Moeite – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Monique heeft de afgelopen drie jaar twee opdrachten voor BZK verricht; In 2009 heeft zij de Algemene Subsidie Verordening opgezet en vervolgens in 2010 het eerste werkprogramma voor ‘Subsidie zonder moeite’ opgezet, gecooerdineerd en uitgevoerd.In deze beide projecten was het van groot belang dat zowel de wensen van de opdrachtgever als de wensen van de gemeenten combineert werden. Monique heeft de gestelde resultaten, voor zowel de opdrachtgever als voor de gemeenten op een kwalitatieve manier en naar grote tevredenheid behaald. De flexibele instelling en benadering van de projecten werden door alle partijen zeer gewaardeerd. Budgetbewaking, planning, voortgangsbewaking en afstemming met de opdrachtgever waren voor Monique hierin vanzelfsprekend en verliepen dan ook naar wens .Onze ervaringen met Monique hebben er toe geleid dat wij in 2011 wederom haar verzocht hebben een project te begeleiden. Namelijk de ontwikkeling van een gedragen Plan van Aanpak voor een tweede werkprogramma uitrol Algemene Subsidieverordening in 2012. Hoewel dit project nu nog niet is afgerond is ook nu weer de samenwerking kwalitatief, vriendelijk en dienstverlenend. De uitvoering van het PvA gebeurt binnen de kaders van de wensen van de opdrachtgever en gemeenten. En hierin is wederom voor Monique budgetbewaking, planning, voortgangsbewaking en afstemming met de opdrachtgever vanzelfsprekend. Het Plan van Aanpak dat is opgeleverd laat zien dat Monique uitgebreide kennis heeft van het onderwerp en goed in staat is in te spelen op de wensen van alle betrokken partijen.

Milan Jansen, Programmamanager Programma Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk (PRD), Ministerie van BZK

Delen via: