ICT en Informatievoorziening

Digitaal werken, digitale dienstverlening, digitaal uitwisselen van documenten en gegevens. Digitalisering is geen ontwikkeling voor de toekomst, maar een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Denk maar aan de e-reader die mee op vakantie gaat en waardoor de boeken digitaal mee op reis gaan. Of het betalen van een factuur of rekening wat echt (bijna) niet meer via een papieren acceptgiro gaat, maar via een digitale overboeking zoals Ideal en Paypal.

De projecten waar PPM advies bij betrokken wordt, hebben altijd een veranderkarakter; men is zoekende naar een innovatieve oplossing of invulling van een bepaalde ontwikkeling of probleem. Altijd zit daar het component digitalisering in. Binnen de gemeentelijke overheid neemt deze ontwikkeling alleen maar toe. Het gebruik van de fysieke kanalen telefoon en balie, in het kader van overheidsdienstverlening, neemt dit jaar opnieuw verder af, blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties (BZK).

Er blijkt echter ook een stagnatie van het gebruik van websites. Deze stagnatie dient niet gezocht te worden in de digivaardigheid van de Nederlandse burger, maar in de bekendheid met de mogelijkheden. Binnen de gemeentelijke organisaties zijn hier tal van voorbeelden voor te benoemen. Denk aan ‘Haarlem meet klanttevredenheid met e-formulieren’, of aan ‘betere dienstverlening rondom huwelijk’. Maar ook de gemeenten Terneuzen en Heerenveen die actief werken met WhatsApp. Of de gemeente Wormerland die actief is met real-time dienstverlening via Twitter.

De toekomst ligt in het beter bekend maken van de mogelijkheden. Daarom kan geen enkele innovatieve oplossing zonder een digitaliseringscomponent. En soms staat zelfs de digitalisering zelf centraal.

Belangrijk blijft; digitaliseren kan niet zonder de menselijke factor ingezet worden. Eigenschappen zoals medeleven, passie en creativiteit zijn en blijven essentieel voor een goede samenwerking en een menselijke dienstverlening.

Digitalisering

PPM advies en digitalisering
Lees meer over de opdracht(en) die PPM advies heeft uitgevoerd op het gebied van digitalisering bij gemeenten.

Delen via: