Decentralisaties

decentralisatiePer 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken uit het sociale domein, namelijk op het gebied van zorg aan ouderen en langdurig zieken, jeugdzorg en werk en inkomen. Bij het inrichten van de gemeentelijke organisatie voor de uitvoering van deze taken was de focus bij gemeenten vooral op de wijkteams. De wijkteams moeten namelijk de zorg dragen voor de multidisciplinaire problematiek. Oftewel, voor mensen en gezinnen die te maken krijgen met gecombineerde zorgvragen en zorgtaken. De gemeenten verloren hierbij uit het oog dat deze specifieke vraag vaak maar betrekking heeft op 2 procent van de bevolking. En dat terwijl de grootste hoeveelheid vragen, de zogenaamde ‘bulk-vraag’, zich bezigt bij de enkelvoudige en eenvoudige vragen. Kortom, vragen die veelvuldig voorkomen en direct afgehandeld dienen te worden.

In 2014 en 2015 heeft PPM advies in samenwerking met Kroesulting een groot aantal gemeenten begeleid in het optimaliseren van het proces ‘Beantwoording 1ste lijnsburgervragen’. Voor meer informatie en tips klik hier.

Door in gesprek te gaan met het Klant Contact Centrum (KCC), de afdeling communicatie, de webredactie en de medewerkers uit het sociale domein werd bewustwording van de problematiek gecreëerd. Maar ook kwam er duidelijkheid en begrip voor elkaars werkzaamheden en werd inhoudelijk de lokale situatie besproken. Uiteindelijk voldoende voorbereiding om de stap te zetten naar de ontwikkeling van een actief stappenplan.

PPM advies en decentralisaties
PPM advies heeft inmiddels een aantal opdrachten uitgevoerd (of zijn nog gaande) op het gebied van decentralisaties bij gemeenten. Lees meer over de opdrachten die PPM advies met betrekking tot de decentralisaties heeft uitgevoerd.

Delen via: