Crowdsourcing

CrowdsourcingCrowdsourcing is het online benutten van de kennis, kunde of creativiteit van een grote groep mensen. Een containerbegrip dat vele doelen kan dienen. Crowdsourcing kan dus een vorm van burgerparticipatie zijn waarbij moderne communicatiekanalen ingezet worden om burgers te betrekken bij besluiten en de visie van vormingstrajecten binnen de overheid. Bij moderne kanalen kun je denken aan social-mediakanalen zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. In dit geval zijn burgers en partners gevraagd input te leveren in de gemeentelijke begroting, om ook concrete keuzen te maken tussen bepaalde zaken. Daarnaast zijn in dit proces de sociaal-maatschappelijke partners gevraagd de link naar de begrotingswijzer te delen via hun eigen communicatiekanalen. De vertrouwde kanalen zoals de website, diverse nieuwsbladen en de gemeentebalie worden hier natuurlijk niet vergeten.
Een moderne democratische manier om de gemeentelijke begroting samen te stellen.

PPM advies en crowdsourcing
PPM advies heeft inmiddels een aantal opdrachten uitgevoerd (of zijn nog gaande) op het gebied van crowdsourcing. Lees meer over de opdrachten die PPM advies met betrekking tot crowdsourcing heeft uitgevoerd.

Delen via: