Aanpak Fraude

aanpak fraudeProject Aanpak (identiteits- en adres)fraude
Iedereen heeft identiteit- en adresgegevens. En iedereen heeft er wel eens mee te maken dat organisaties om deze gegevens vragen. Vraag jij je wel eens af of er wel secuur mee wordt omgegaan? En weet je eigenlijk waar je op moet letten als je je gegevens afgeeft, maar vooral ook waar je voor moet waken? Project Aanpak Fraude stimuleert kennisuitwisseling en -verhoging bij burgers, ambtenaren en bedrijven over hoe om te gaan met je eigen maar ook andermans identiteit- en adresgegevens. Maar ook hoe je adres- en identiteitsfraude kunt voorkomen en als er fraude gepleegd is, hoe het te repareren.

Juist bij de organisatie-overstijgende processen kunnen zwakke plekken ontstaan waar fraudemogelijkheden minder goed zichtbaar zijn. De wereld van fraude is namelijk behendig, bewegelijk en snel. De maatschappij digitaliseert en de overheid migreert naar een digitale dienstverlening. Met deze ontwikkelingen verandert de aanpak van de fraudeurs ook. Zij maken misbruik van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Daarnaast zijn ze flexibel en zoeken telkens naar nieuwe of andere mogelijkheden om te frauderen.

De overheid en de strategische partners worden daarom continu uitgedaagd om op nieuwe of andere manieren samen te werken en kennis te delen. Inzichten uit de wetenschap, nieuwe data-analysetechnieken en de visie van jongeren kunnen een nieuwe kijk geven op hoe fraude aangepakt kan worden. Daarnaast is het zaak om fraudemogelijkheden en –patronen te leren herkennen, zodat fraude kan worden voorkomen, bestreden en kan worden gerepareerd. Met aansprekende cases, persoonlijke verhalen en slimme tips & tricks maakt project Aanpak Fraude burgers, ondernemers en ambtenaren bewust van het eigen gedrag, de risico’s van identiteit- en adresfraude en de bestaande aanpak van fraude binnen de overheid.

PPM advies en Aanpak fraude
PPM advies heeft inmiddels een aantal opdrachten uitgevoerd (of zijn nog gaande) op het gebied van het project Aanpak Faude. Lees meer over de opdrachten die PPM advies met betrekking tot het project heeft uitgevoerd.

Delen via: