Organisatie van morgen

De organisatie van morgen is een informatie gestuurde (IV) organisatie. Het is immers van groot belang om te weten wat er speelt en welke informatie van binnen en buiten de organisatie cruciaal is om de overheidstaken op een kwalitatief niveau te kunnen uitvoeren. Visies en uitvoeringsplannen voor een Informatiestrategie zijn dan ook van groot belang om de informatie op orde te krijgen en vervolgens de stap te zetten naar actieve informatiedeling. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen aanpassingen, veranderingen en doordachte keuzen binnen de (gemeentelijke) overheid. Daarin is het hebben van de juiste informatie op de juiste plaats en op het juiste tijdstip belangrijk. Waar eerst de veranderingen in het sociale domein de belangrijkste veranderingen binnen het publieke domein waren, gaat het nu om het koppelen van gegevens, van (open en big) data. Daarbij is het creëren van bewustwording omtrent het op orde hebben van informatie en de daaraan gerelateerde systemen een belangrijke (eerste) stap. De verwachting en de wens van burger en ondernemer vervullen hierin een grote rol. De veranderingen gaan razendsnel. We zijn immers in een tijdperk beland waarin de enige constante de verandering is. Hoe zorg je er dan voor dat de organisatie mee ontwikkelt, dat mensen bewust worden en geïnspireerd raken om op een andere manier met de huidige vraagstukken om te gaan? Wanneer we immers blijven werken zoals we eerst deden, krijgen we ook antwoord op wat we eerst deden en niet op wat nodig is voor morgen.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe wegen die vragen om nieuwe manieren van aanpak en een andere kijk op de wereld. Belangrijk is om hier te kijken vanuit de vele mogelijkheden die er zijn en daarbij de ogen niet te sluiten voor de risico’s die er eveneens zijn. Echter, een afgewogen keuze helpt om weer een stap in de gevraagde ontwikkeling te zetten. Kortom, wacht niet tot morgen, maar ga nu gelijk aan de slag!

PPM advies en de organisatie van morgen
Het heden
PPM advies helpt, ondersteunt en zet met organisaties concrete stappen in deze veranderprocessen. Een belangrijke ontwikkeling die nu speelt is de IV gestuurde organisatie. Op Rijksniveau helpt PPM in het creëren van bewustzijn dat IV niet langer een bedrijfsvoeringstaak is, maar een geïntegreerd onderdeel van elk project, proces en programma. Hiernaast ondersteunt en begeleidt PPM concrete projecten. Te denken aan het digitaal delen van multimedia binnen de strafrechtketen (Appathon), de ontwikkeling en uitvoering van het Open Data Beleid, het verbinden van iBestuurders (iTour) en het ontwikkelen en uitvoeren van de iBewustzijn campagne voor het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Het verleden
In het verleden is de Algemene Subsidie Verordening (ASV) ingevoerd waarvan PPM advies de visie heeft ontwikkeld en vervolgens heeft voorzien van concrete handvatten. Daarnaast heeft PPM advies gemeenten begeleid en ondersteund in de implantatie daarvan en een aantal KCC‘s ontwikkeld en ingevoerd. Maar ook decentralisatie bij gemeenten is een maatschappelijke ontwikkeling waar PPM advies op verschillende niveau’s bij betrokken is geweest. Daarnaast is Aanpak fraude een project geweest dat een eerste stap heeft gezet in de gestructureerde aanpak van adres- en IDfraude. PPM advies heeft actief bijgedragen aan het ontwikkelen en vervolgens uitrollen en uitvoeren van dit project. Lees bij elke maatschappelijke ontwikkeling de opdrachten die PPM advies heeft uitgevoerd en/of momenteel uitvoert.

Delen via: