Interim manager programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (mrt –dec 2010)

Opdracht
Binnen het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sgvv) is een van de doelstellingen het verlagen van de administratieve lasten in de sector horeca. De opdracht voor PPM advies was het met zowel politiek, bestuurlijke als strategisch adviezen begeleiden van de operationele activiteiten van de casus Horeca digitaal.

Het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv) is een programma van het Ministerie van Economische Zaken en het programma Vernieuwing Rijksdienst. Sggv brengt ondernemers en (uitvoerende) overheden met elkaar om de tafel die bij de naleving van wetten en regels direct met elkaar te maken hebben. Doel is te bepalen hoe zij hun informatie-uitwisseling via ICT efficiënter en goedkoper kunnen inrichten, zodat reductie van administratieve lasten mogelijk is. (Voor meer informatie over het programma zelf, kijk op de website www.sggv.nl). Binnen dit programma is een van de doelstellingen het verlagen van administratieve lasten in de sector horeca. De aanpak van de horeca casus richt zich op efficiënte informatie-uitwisseling tussen ondernemer en gemeenten, ondersteund door ICT. Deze vernieuwde werkwijze brengt de administratieve lasten voor alle ketenpartners in de sector Horeca aanzienlijk omlaag. Deze werkwijze, namelijk het delen van gegevens over onder andere vergunningen door middel van een digitaal dossier, is in een latere fase benut voor het inrichten van het elektronisch patiëntendossier.

Sggv maakt onderdeel uit van ICTU. ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) werkt aan een beter presterende overheid met behulp van slimme inzet van ICT. ICTU bundelt kennis en kunde en werkt aan generieke ICT oplossingen die bijdragen aan realisatie van een moderne overheid. Het doel is betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Aanpak
Monique is in gesprek gegaan met gemeenten om ze ertoe te bewegen als pilots te fungeren voor het horecadossier. Het horecadossier zijn dossiers van horeca-etablissementen die verschillende vergunningen moeten hebben en ook gehandhaafd moeten worden. Door het horecadossier kan een handhaver in een oogopslag zien waar de horeca al een vergunning voor heeft. Doordat de horeca de documenten openbaar maakte en de gemeenten daar toegang toe hadden, werkte het sneller. Het is Monique gelukt een aantal gemeenten (10 stuks) mee te laten draaien in de horeca-pilot. Daarvoor heeft zij workshops georganiseerd en gegeven over de werking en de te volgen processen (waaronder de ontwikkeling en invoering van GEMMA-documenten).

Resultaat
De pilot is succesvol afgerond. Een aantal gemeenten werkt er nu mee. Het is echter nog steeds een product in ontwikkeling.

Delen via: