Invoering Lean-management, gemeente Medemblik (apr 2011 – dec 2011)

logo-gemeente-medemblikOpdracht
Medemblik is een gemeente in de regio West-Friesland van de provincie Noord-Holland. Het is een fusiegemeente die per 1 januari 2011 ontstaan is uit de voormalige gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk. Naast het aansturen van de sector Publiekszaken was het de opdracht van Monique om de dienstverlening binnen deze fusiegemeente te versterken. Dit gebeurt onder andere door het optimaliseren van processen, samenvoegen van de drie Klant Contact Centra (KCC) en het formuleren van een dienstverleningsvisie voor de komende jaren.

Aanpak
Allereerst heeft Monique zich beziggehouden met:
• Het creëren van een eensgezinde nulmeting
• Het vaststellen van rollen, taken en verantwoordelijkheden
• Het opstellen van een dienstverleningsvisie

Voor de aanpak van deze opdracht heeft Monique de Lean-methodiek ingezet. De medewerkers zijn begonnen met het beschrijven van de processen en vervolgens hebben zij een selectie gemaakt van de bestaande processen. De definitieve processen zijn ingezet voor het KCC. Ook hier was het gezamenlijk vaststellen van ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naartoe’ de rode draad door de gehele aanpak.

Resultaat
Een goed functionerend KCC met duidelijk omschreven processen. En een visie dienstverlening voor de komende jaren.

Delen via: