Projectleider Audio Visueel Materiaal (I-Planthema 2.1.4), ministerie van VenJ (mei 2016 – jan 2017)

Opdracht
Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) zet de komende jaren in op verbetering, vernieuwing en versterking van de informatievoorziening en de ICT-functie. Daarvoor is een I-Plan opgesteld. In dit plan is beschreven welke stappen op dit gebied worden gezet. Een van de thema’s binnen dit plan is ‘Digitale uitwisseling documenten’ welke zich richt op het maximaal ondersteunen en faciliteren van de verandering van VenJ. Met daarbij de doelstelling in 2017 documenten binnen VenJ digitaal uit te wisselen. Dit gebeurt onder andere door middel van de digitalisering van de documentenstroom. Een zeer belangrijk onderdeel van deze documentstroom is de uitwisseling van audiovisueel materiaal. Foto-, film- en geluidsmateriaal maken immers steeds vaker een belangrijk onderdeel uit van (straf) dossiers. Mijn opdracht in dit geheel is om samen met de medewerkers van VenJ te komen tot een weergave van de huidige situatie binnen de gehele VenJ-keten. Een rapportage waarin vragen zoals “Wat is de stand van zaken?”, “Waar gebeurt wat?”, “Waar loopt men tegenaan?”, en, “Waar kan VenJ en de CIO Raad eventueel in ondersteunen?” een rode draad vormen.

Aanpak
Door in gesprek te gaan met professionals van binnen en buiten de VenJ-keten wordt een actueel beeld geschetst. Voor een optimale aanpak, worden de professionals onderverdeeld in drie te benaderen groepen: de professionals uit de strafketen (eerste ring), de overige professionals binnen de VenJ keten (tweede ring) en organisaties die ook met de door te voeren ontwikkelingen te maken krijgen en buiten de VenJ vallen (derde ring). Van deze groep professionals kan veel kennis en kunde verkregen worden. In de gesprekken wordt geïnformeerd naar wensen en drempels. Hierbij kan de wens van de eindgebruiker (de rechtspraak) een andere zijn dan de wens van de eerste lijn (agenten en rechercheurs). Bij deze eerste lijn wordt het materiaal gemaakt of ontvangen uit handen van slachtoffers, getuigen of zelfs daders. Niet alleen het aantal personen of bedrijven dat materiaal kan aanleveren is een belangrijk onderdeel in dit proces, ook de kwaliteit en de vorm waarin het wordt aangeleverd.

Resultaat
De volgende resultaten zijn opgeleverd:

  • Geluid: VenJ Appathon 2016 
  • Film: Pilot Excellent Cameratoezicht waarmee een keurmerk op apparatuur en installatie van camera’s en opnameapparatuur wordt verstrekt, die leiden tot betere (beveiligings)opnamen binnen het MKB. Dit is te vergelijke met Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  • Foto, film en geluid: Formaten overzicht welke wordt getoetst binnen het programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS).
Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *