Adviseur Directie Inkoop en Informatisering, ministerie van VenJ (jan 2017 – heden)

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) zet de komende jaren in op verbetering, vernieuwing en versterking van de informatievoorziening en de ICT-functie. Daarvoor heeft de Directie Informatisering en Inkoop (DI&I) een I-Strategie 2017-2022 opgesteld. In dit plan is beschreven welke stappen op dit gebied worden gezet.

Mijn opdracht
Het verbeteren, vernieuwen en versterken van de informatievoorziening door het inzetten van beleidsmarketing. Beleidsmarketing houdt in; het creëren van bewustzijn en het activeren van betrokkenen door het actief delen van kennis en ervaring op innoverende manieren en door inspirerende bijeenkomsten. Daarnaast geef ik inhoudelijk advies over Open Data, iBewustzijn en Lifecycle van documenten.

Resultaat is o.a. de VenJ iTour 2017

Delen via: