Projectleider optimalisatie 3D werkprocessen, Ministerie van BZK (mei 2014 – mrt 2015)

Ministerie BZKOpdracht
Met behulp van het programma “Gemeenten van de Toekomst” ondersteunt BZK de gemeenten bij de decentralisaties van het sociale domein. Afspraak binnen de 3D (3 decentralisaties) is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Daarbij staat de burger, het gezin centraal. Door ook binnen deze transities te werken met optimale werkprocessen waarbij de focus is op de burger, wordt de dienstverlening versterkt tegen beperkte kosten. Kortom; met minder meer bereiken! Aan Monique de taak om i.s.m. KroeSulting de processen te benoemen en instrumenten te bieden om dit op een effectieve en efficiënte manier aan te pakken.

Aanpak
Monique heeft de individuele gemeenten begeleid in het optimaliseren van de eerste-lijns burgervragen. Dit o.a. door vier verschillende afdelingen van de specifieke gemeenten gezamenlijke afspraken te laten maken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Om zo op een pro-actieve manier nauw samen te werken. Daarnaast heeft zij een werkatelier gecreëerd waarin meerdere gemeenten tegelijkertijd konden worden begeleid.

Resultaat
Een leer- en werkprogramma bij en voor de gemeenten.

Delen via: