Projectbegeleider invoer combi-functie, Veiligheidsregio Kennemerland (nov 2013 – mei 2014)

Veiligheidsregio KennemerlandOpdracht
Brandweer Kennemerland is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en is op 1 juli 2008 ontstaan uit een fusie van tien gemeentelijke brandweerkorpsen met de regionale brandweer Kennemerland. De sector Proactie & Preventie (P&P) is daarbij gevormd uit de oorspronkelijke afdelingen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Voor de periode 2015 -2018 staat een groot aantal plannen en ontwikkelingen op de agenda. Zoals de inzet van combifuncties. Monique is gevraagd de invoer van de combifuncties te begeleiden. Bij een combinatiefunctie binnen de brandweer wordt een medewerker zowel ingezet op zijn bestaande administratieve en beleidsvormende functie, als ook daadwerkelijk als uitvoerende brandweerman of vrouw.

Aanpak
Monique heeft zowel met de opdrachtgever als met de medewerkers om tafel gezeten om uiteindelijk te komen tot de invoer van combifuncties in de meest effectieve en efficiënte vorm. Daarbij zijn vragen naar boven gekomen als: Er zijn veel vrijwilligers bij de Brandweer en zijn deze ook inzetbaar voor combifuncties? Hoe kunnen deze medewerkers ingezet worden door bijvoorbeeld het inzetten van opleidingen? Denk hierbij ook aan de benodigde werklocaties en communicatie tussen beleid en uitvoering (medewerkers).

Resultaat
Monique heeft door veel te communiceren met zowel de beleidsvoerders als de medewerkers geïnventariseerd welke opleidingen er nodig zijn om de combinatiefuncties bij de VRK in te voeren. Daarnaast heeft Monique een schets van de wensen van de organisatie in beeld gebracht met daaraan gekoppeld een totaal plan van aanpak om de combinatiefuncties in te voeren. Het resultaat is dat het plan van aanpak in 2016 daadwerkelijk wordt uitgevoerd en daarmee de combinatiefuncties worden ingevoerd.

Delen via: