Procesmanager Economische Visie, Gemeente Castricum (feb 2007 – okt 2008)

Gemeente CastricumOpdracht
De opdracht die Monique kreeg van de gemeente Castricum was het samen met de ketenpartners opstellen van de economische visie van de gemeente Castricum.

Aanpak
Om een goede economische visie op te kunnen stellen, is het belangrijk de wensen te inventariseren van de verschillende ketenpartners. Daarvoor ging Monique in gesprek met alle ketenpartners om samen de doelstellingen op te stellen en resultaten vast te stellen, zonder daarbij de (wensen van) de doelgroep uit het oog te verliezen. Het is immers belangrijk dat de doelgroep betrokken wordt bij het bepalen van de doelstellingen. Centrale vraag daarbij is; “Wat hebben de partners nodig om te kunnen floreren?”

Resultaat
De aanpak van Monique resulteerde in een gedragen economische visie die unaniem door de raad is vastgesteld. In deze economische visie zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden van zowel de gemeente als de ondernemingen in de gemeente Castricum verwoord. Daarnaast zijn de verwachtingen ten opzichte van elkaar uitgesproken en zijn concrete afspraken gemaakt.

Delen via: