Procesbegeleider, Ondernemers Castricum aan Zee (feb 2010 – mrt 2013)

CastricumOpdracht
De ondernemers aan het strand van ‘Castricum aan Zee’ gaan met hun tijd mee en willen zich verder conformeren aan de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente in de Economische Visie Castricum. Door zich te verenigen willen de horecaondernemers de mogelijkheden op en rond het strand in Castricum een kwalitatieve invulling geven. Monique is gevraagd n.a.v. deze wens een programma op te stellen, waarin geformuleerd staat wat men de komende jaren wil bereiken, wat dat betekent voor de dag van vandaag en wie welke rol, taak en verantwoording daarin heeft. De belangrijkste opdracht voor Monique is het creëren van draagvlak voor een samenwerking op de lange termijn.

Aanpak
Als procesbegeleider van de “Frisse Wind” stelde Monique in nauwe samenwerking met de ondernemers de planning voor de korte en lange termijn op. Daarin dienen concrete afspraken gemaakt te worden en uiteraard ook te worden nageleefd. Daarnaast dient een regelmatige controle plaats te vinden op de lokale en regionale ontwikkelingen. Leiden deze nog steeds naar de gestelde doelstellingen, of dienen afspraken en/of doelstellingen bijgesteld te worden? Naast het opstellen van een meerjarenprogramma is structureel lokaal en regionaal overleg van groot belang voor het creëren van draagvlak van de doelstellingen. Denk daarbij aan overleg met lokale en regionale overheden en aansluiting bij bestaande ondernemers overlegstructuren, zoals TPC en CAL.

Resultaat
Inmiddels is er een visie vanuit de ondernemers geformuleerd en overhandigd aan de gemeente Castricum. Het plan is vervolgens bijna volledig opgenomen in het bestemmingsplan, waarbij onder andere de strandondernemingen het jaarrond opengesteld mogen worden.

Delen via: