I-Plan 2014-2017

Alles draait om informatie. Of het nu gaat om persoonsgegevens, meetgegevens, resultaten van forensisch onderzoek, ritplanning van gedetineerden, telehoren of het digitaal raadplegen van een dossier in de rechtbank of door een agent op straat: onze dienstverlening en ons werk zou zonder informatie niet mogelijk zijn.

Door deze ontwikkeling wordt de vernieuwing en het onderhoud van ons informatiehuis steeds belangrijker. We willen zorgen voor een juiste informatieverstrekking aan burgers, bedrijven, professionals in het veld van Veiligheid & Justitie, mede-overheden en andere partners waarmee we samenwerken. De samenleving vraagt om een open, transparante overheid en tevens een goede bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

iid-2   iid

Bovenstaande alinea’s zijn de opening van het I-Plan 2014-2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). PPM advies is gevraagd om te adviseren en handen en voeten te geven aan de uitvoering van dit plan. Dit gebeurt vanuit verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Een van de rollen is het vorm en inhoud geven aan een van de thema’s, namelijk het digitaal delen van foto, film en geluidsmateriaal (multimedia). Een andere rol is het concreet ophalen van ‘deliverables’ van het I-Plan en deze via verschillende kanalen met behulp van diverse middelen te delen met belanghebbenden en belangstellenden. Rollen waarbij beleidsvorming en uitvoering hand in hand gaan. Waarbij samenwerking en het concreet verwoorden van wat de diverse belangen zijn en daar oog voor hebben en houden, essentieel is. Dit alles binnen de omgeving van de Directie Informatisering & Inkoop (DI&I) waar een professionele sfeer is en collegialiteit hoog in het vaandel staat. Een omgeving, rol, taak en verantwoordelijkheid waarbij PPM advies zich als een vis in het water voelt.

 

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *