Drie jaar ‘Aanpak Adres- en ID-fraude’; een terugblik

Na bijna drie jaar gewerkt te hebben aan de opdracht “Aanpak van Adres -en identiteitsfraude” bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is PPM advies nu de projecten aan het afronden en overdragen. De komende maanden richt Monique zich nog op één project; de opstart van de managementtafels. Een drietal bijeenkomsten in het noorden, midden en zuiden van het land. Bijeenkomsten die gezamenlijk worden georganiseerd met een gemeente in de betreffende regio met als doel in gesprek te gaan met gemeentelijke managers over visie en beleid met betrekking tot de aanpak van adres- en ID-fraude. Daarnaast worden ook concrete oplossingen, voorbeelden en handvatten meegenomen. Een belangrijke stap naar een beleidsontwikkeling voor de lange termijn. Een stap die op het juiste moment komt en waarbij ketenpartners, en in dit geval gemeenten, actief betrokken worden.

Veel bereikt
Na een blik op de toekomst, nog een blik terug. Er is namelijk veel gerealiseerd op het gebied van aanpak adres- en identiteitsfraude. Drie jaar geleden kreeg PPM advies de vraag om de aanpak van adres- en ID-fraude te helpen ontwikkelen en implementeren vanuit een innovatieve insteek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wilde namelijk extra versterking op adres- en ID-fraude inzetten naar aanleiding van de Bulgarenfraude.

foto 2In 2014 is de Hackathon 2014 bedacht, ontwikkeld en vormgegeven. Een innovatieve bijeenkomst waaruit vele proeftuinen en de KopieID app zijn voortgekomen.

Minister Plasterk in gesprek met de een van de ontwikkelaars van de KopieID app. Bekijk hier de video van de Hackathon 2014.

Daarnaast is een groot aantal gemeenten en partners via diverse congressen voorzien van kennis, concrete handvatten en middelen en is de samenwerking en aanpak versterkt. Ook is meer en meer de slag van reactief naar proactief gemaakt en is gezamenlijk de stap gezet naar het creëren van bestuurlijke betrokkenheid. Bekijk de sfeerimpressie van de tweede bestuurlijke bijeenkomst en de verslagkrant die die avond is uitgedeeld. Tevens is de eerste Bestuurlijke Betrouwbare Courant uitgebracht.

Daarnaast zijn diverse communicatiemiddelen voor de gemeenten en haar bewoners ontwikkeld die terug te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid. Ook voor de samenwerkende partners zijn communicatiemiddelen ontwikkeld. Zo werden met ‘Uitgelicht’, de nieuwsbrief over het onderwerp adres- en identiteitsfraude, wekelijks betrokkenen over dit onderwerp geïnformeerd.

Kortom; veel stappen gezet, actief innovatieve oplossingen bedacht, de samenwerking gezocht en een helpende hand geboden daar waar nodig of gewenst was. Een aanpak waar PPM advies met heel veel plezier aan mee heeft gewerkt!

Interessante links van de Rijksoverheid:
– Meer informatie over identiteitsfraude
– Meer informatie over adresfraude 

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *