De Antifraude Hackathon na een jaar

Inmiddels is het alweer ruim een jaar geleden dat de Antifraude Hackathon heeft plaats gevonden. Creatieve teams kregen op 12 en 13 april 2014 de opdracht applicaties te ontwikkelen, waarmee identiteitsfraude voorkomen en opgespoord kan worden. Een jaar na dato is een aantal grote stappen gezet om de ideeën die dat weekend vorm en inhoud hadden gekregen, daadwerkelijk de ontwikkelfase in te brengen. Met alle partijen die daarvoor openstonden, zijn we aansluitend op het ‘stomende’ weekend in gesprek gegaan. Dus niet alleen met de prijswinnaars, maar ook met die participanten die geen prijs hadden gewonnen. Een overzicht:

Eersteprijswinnaar: LUST

Het prijswinnende idee bestond uit een wikipedia-achtige omgeving waar informatie over de aanpak fraude open en transparant gedeeld zou worden met iedereen die hier aan wilde bijdragen. In gesprek met de betrokken partijen op ministerieel niveau en diverse gemeenten is besloten het idee verder uit te werken in een kennisplatform. Dit kennisplatform kan alleen voor gemeenten en uiteindelijk voor de hele keten opengesteld worden. Inmiddels is het platform vormgegeven in nauwe samenwerking met diverse gemeenten, ketenpartners en de NVVB. In het najaar wordt een pilot uitgevoerd.

Tweedeprijswinnaar: AceofSpades

AceofSpades had het idee ontwikkeld burgers te faciliteren met een eigen registratiesysteem, waarin de burger kan zien welke instantie informatie over hem opvraagt. De ontwikkelaar had zelf helaas geen tijd dan wel mogelijkheid om dit idee verder te ontwikkelen.

Derdeprijswinaar: Milvum

De derdeprijswinaar is uiteindelijk misschien wel het meest bekende product geworden, namelijk de ontwikkeling van de KopieID app. Een app om een veilig kopie van het ID te verstrekken, waarbij in eerste instantie nog altijd het advies is om geen kopie te verstrekken. Voor meer info over de KopieID app klik hier

Overige trajecten

Noodlework had het idee ontwikkeld van de MijnID app. Met deze app kan men op Mijn Overheid kijken welke gegevens aangepast, dan wel gewijzigd zijn. Op deze manier kan de controle op de gegevens actief en direct door de burger zelf opgepakt worden. De uitdaging in dit traject zit in de ‘voeding’ van uitvoeringsorganisaties; het voorzien van Mijn Overheid van informatie en de beveiliging van het inloggen. Inmiddels is een plan van aanpak gemaakt, waarin naar voren komt welke onderdelen qua ontwikkeling, juridische en beveiligingsvraagstukken opgelost moeten worden voordat een dergelijke ontwikkeling gestart kan worden. Vanuit eID is aangegeven dat dit idee en dit plan op een later tijdstip als een van de eID pilots zou kunnen gaan draaien. Een plan van aanpak met gericht advies is gereed in september. Eventuele uitvoering volgt als pilot van eID stelsel.

Naast deze concrete projecten hebben de aanpak en de daarop volgende gesprekken ook nog andere vormen en ideeën opgeleverd. Deze worden momenteel nog verder uitgewerkt.

De opbrengst

De opbrengst van de Antifraude Hackathon is voor een groot deel in de inspiratie dat een dergelijk weekend oplevert. Door met een andere blik naar insteken, oplossingen en mogelijkheden te kijken, worden nieuwe wegen ingeslagen. Wat betreft de concrete uitwerking van dit weekend is de opbrengst (ook) groot. Van de negen teams zijn namelijk in eerste instantie vier projecten uitgewerkt en worden er nu twee verder onderzocht. Er waren drie teams helaas niet in de gelegenheid een verdere uitwerking op te leveren.

Herhaling Hackathon

De Hackathon heeft veel opgeleverd. Toch komt er op korte termijn geen herhaling. Juist het inbrengen van nieuwe mogelijkheden en middelen zijn essentieel om vernieuwing te brengen. Daarom is afgelopen januari gekozen voor een Thinkathon waar heel specifiek studenten zijn benaderd. Maar daarover later meer.

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *