Burgers centraal stellen vraagt om een goede samenwerking

ppm-nieuws-1In 2014 was de focus nog op de inrichting van de wijkteams. Maar nu de taken van het rijk daadwerkelijk over zijn naar de gemeenten, is het van belang om de afgesproken processen efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij is het van belang om de burgerecht centraal te stellen. Dit betekent dat de gemeenten weten wat haar burgers wel en niet willen. De overgrote meerderheid wil namelijk graag zelf haar informatie vinden en zelf oplossingen zoeken en inzetten.
Het inrichten van goede digitale dienstverlening is dan ook essentieel. Een slimme oplossing waardoor vragen überhaupt voorkomen kunnen worden is een belangrijk onderdeel. Een zeer nauwe samenwerking tussen het eerste aanspreekpunt (het KCC), de vakinhoudelijke experts en de (digitale) communicatie-experts maken een goede digitale dienstverlening mogelijk. In 2014 heeft PPM advies in opdracht van het programma ‘Gemeenten van de Toekomst’ een aantal gemeenten begeleid bij het proces van “de beantwoording van de eerstelijns burgervraag”.

In de afgelopen maand was de laatste gemeente die gebruik kon maken van deze begeleiding binnen het programma Gemeenten van de Toekomst aan de beurt.
De BAR gemeenten (een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) hadden een duidelijke vraag centraal gesteld; Wat moeten we doen, delen, regelen en weten om “simpele” vragen eenduidig te beantwoorden, zonder het over de schutting te (hoeven) gooien…?
Tijdens een middagvullend programma werden onderwerpen als meest gestelde vragen, wie beantwoordt wat en wanneer, overdracht van vragen en verantwoording besproken. Ook werd duidelijk wat de collega’s onderling voor elkaar konden betekenen. Onduidelijkheid en soms zelfs wrevel onder de collega’s, ontwikkelde zich tot waardering en collegialiteit.

Volgens een terugkoppeling van de projectleider heeft de workshop over de verbinding tussen de wijkteams, KCC en de communicatie-experts begrip gecreëerd tussen de afdelingen. Daarnaast heeft de workshop het inzicht gegeven dat nu het moment is om de structurele knelpunten op te pakken in de alledaagse drukte om daarmee de inwoner écht centraal te stellen. En ook belangrijk: om als organisatie tijd en effectiviteit te winnen. Met ook nog een concrete vervolgafspraak op de agenda heeft de wokshop duidelijk voor een positieve boost voor verdere samenwerking tussen de afdelingen gezorgd.

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *