Aanpak fraude doen we samen!

Inmiddels is het eerste volledige jaar van het rijksbrede aanpak van fraude afgesloten. Een jaar waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een hoop stappen heeft gezet. Stappen waar PPM advies aan heeft mogen bijdragen. Bijvoorbeeld aan de organisatie van de Hackathon en de ontwikkeling van de KopieID-app. Daarnaast heeft PPM advies mogen meewerken aan diverse congressen, waarbij het delen van kennis en kunde en het creëren van bewustwording centraal stond. Een voorbeeld is het iBestuur Congres dat 14 januari jongstleden plaatsvond in Den Bosch.

ppm-nieuws-2Tijdens dit congres deden in het deelprogramma ‘Veilig op reis‘ drie ambassadeurs hun verhaal. Deze ambassadeurs stonden ieder voor een bepaalde doelgroep: de burger, de gemeente en het bedrijfsleven. Zij vertelden over hun ervaringen betreffende identiteitsfraude. Zo vertelde de representant van de burgers wat identiteitsfraude voor hem betekent als slachtoffer. De representant van de gemeente vertelde wat hieraan gedaan wordt, terwijl die van het bedrijfsleven liet weten welke stappen zij hierin onderneemt om niet langer afhankelijk te zijn van een kopie ID. Maar ook hoe zij zorgvuldiger omgaan met het Burgerservicenummer (BSN).

ppm-nieuws-3Naast deze zeer druk bezochte sprekerssessie, was er ook een thinkathon; een wedstrijd voor studenten van opleidingen uit de Marketing, ICT en ontwikkelsectoren. Zij kregen de opdracht mee ‘iets’ te bedenken waarmee de overheid jongeren van 15-25 jaar bewust kan maken van het gevaar van het online zetten van ID’s (meestal het rijbewijs). Dit gebeurt veelal via Instagram, maar ook via andere social mediakanalen zoals Facebook. Na een hele dag peinzen, onderzoeken en uitwerken, kregen zij per groep drie minuten de tijd om het idee uiteen te zetten. Na deze ‘pitch’ van tien teams ging de jury in beraad om tijdens de afsluiting van het congres de uitslag bekend te maken van de drie winnaars. In februari hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met deze winnaars. In het volgende nieuwsbericht lees je meer over de ideeën en in hoeverre deze daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Naast de sprekerssessie en de thinkathon was er ook nog een goeroe, die op onverklaarbare wijze veel meer over de bezoeker kon vertellen dan de bezoekers (soms) zelf wisten. Later deze maand verschijnt er een korte film voor een terugblik.

Monique Barnhoorn van PPM advies was in opdracht van BZK de projectleider van deze drie inhoudelijke programmaonderdelen. Daarnaast begeleidt zij de concept ideeën tot daadwerkelijke projecten.

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *