Lean trainer, gemeente Edam_Volendam (jan 2013 – nov 2013)

Gemeente Edam_VolendamOpdracht
De afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van de gemeente Edam-Volendam wil zich verder ontwikkelen en professionaliseren. Daarvoor wordt de LEAN methodiek ingezet. Door een strakke planning worden alle medewerkers in een half jaar getraind in het organiseren van een professionele werkwijze in een professionele omgeving.

Aanpak
Voor het verder professionaliseren van de afdeling VROM heeft Monique LEAN trainingen gegeven. In totaal zijn er zes stappen. Iedere maand wordt er een onderwerp behandeld. In kleine groepjes (maximaal acht personen) kregen de deelnemers twee uur theorie waarna ze het vervolgens op de werkplek in praktijk gingen brengen. Na de training krijgen de deelnemers drie weken de tijd het geleerde verder te verfijnen. Na een maand komt de volgende stap, totdat na zes maanden alle stappen waren doorlopen. Alvorens Monique met de training begon, heeft zij eerst het programma aangepast aan de situatie van de gemeente. Maatwerk dus, zodat uiteindelijk ook de gewenste resultaten konden worden behaald, rekening houdend met de huidige situatie. Oftewel: waar zijn we nu en waar willen we naartoe?

Resultaat
Het resultaat is een omgeving waarin professioneel gewerkt wordt met medewerkers, die daar door de training de gevraagde kwaliteiten voor ontwikkeld hebben.

Delen via:

Invoering Lean-management, gemeente Medemblik (apr 2011 – dec 2011)

logo-gemeente-medemblikOpdracht
Medemblik is een gemeente in de regio West-Friesland van de provincie Noord-Holland. Het is een fusiegemeente die per 1 januari 2011 ontstaan is uit de voormalige gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk. Naast het aansturen van de sector Publiekszaken was het de opdracht van Monique om de dienstverlening binnen deze fusiegemeente te versterken. Dit gebeurt onder andere door het optimaliseren van processen, samenvoegen van de drie Klant Contact Centra (KCC) en het formuleren van een dienstverleningsvisie voor de komende jaren.

Aanpak
Allereerst heeft Monique zich beziggehouden met:
• Het creëren van een eensgezinde nulmeting
• Het vaststellen van rollen, taken en verantwoordelijkheden
• Het opstellen van een dienstverleningsvisie

Voor de aanpak van deze opdracht heeft Monique de Lean-methodiek ingezet. De medewerkers zijn begonnen met het beschrijven van de processen en vervolgens hebben zij een selectie gemaakt van de bestaande processen. De definitieve processen zijn ingezet voor het KCC. Ook hier was het gezamenlijk vaststellen van ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naartoe’ de rode draad door de gehele aanpak.

Resultaat
Een goed functionerend KCC met duidelijk omschreven processen. En een visie dienstverlening voor de komende jaren.

Delen via: