“Going online i.p.v. waiting in line”, de burger centraal!

De afgelopen weken hebben Arjen Kroes en Monique Barnhoorn workshops gegeven en zijn ze spreker geweest op een drietal congressen om gemeenten te vertellen over de “Zelfredzaamheid van de burger”. Met de overgang van een groot aantal sociale taken naar gemeenten wordt gevreesd voor grote rijen voor de gemeentelijke poort. Lees verder

Delen via:

KopieID app maakt misbruik met kopie identiteitsbewijs moeilijker

ppm-nieuws-4Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als mensen hun identiteit beter beschermen. Om mensen hierbij te helpen heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID app gelanceerd, waarbij mensen met hun smartphone gemakkelijk een veilige kopie van hun identiteitsbewijs kunnen maken. Lees verder

Delen via:

Einde crowdsourcing Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten
ppm-nieuws-5De periode van crowdsourcing binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug eindigde op 30 september 2014. In een periode van 6 weken (extra lang vanwege de vakantie periode) hebben 322 mensen laten weten hoe zij de begroting voor 2015 – 2018 sluitend willen maken en ruim 60 mensen hebben binnen de Begrotingswijzer deelgenomen aan een discussie over verschillende ingediende ideeën. Lees verder

Delen via:

Burgers betrekken bij inrichten van de begroting

ppm-nieuws-6De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een week geleden begonnen met een crowdsource project. Het project betrekt de burgers bij het vormgeven van de bezuinigingsopdracht van de gemeente. Adviseer het college over de begroting 2015. Crowdsourcing is een vorm van burgerparticipatie waarbij moderne communicatiekanalen ingezet worden om burgers te betrekken bij besluiten en visie vormingstrajecten binnen de overheid. Lees verder

Delen via:

PPM advies is opgenomen in het aanpak fraudeteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het kabinet neemt een reeks maatregelen om fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te bestrijden. Uiterlijk eind 2014 wordt alle nieuwe en bestaande wet- en regelgeving beter en vaker getoetst op fraudebestendigheid. Opsporingsdiensten krijgen een sterkere informatiepositie door betere uitwisseling van gegevens en de basisregistraties worden op orde gebracht. Lees verder

Delen via: