Drie jaar ‘Aanpak Adres- en ID-fraude’; een terugblik

Na bijna drie jaar gewerkt te hebben aan de opdracht “Aanpak van Adres -en identiteitsfraude” bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is PPM advies nu de projecten aan het afronden en overdragen. De komende maanden richt Monique zich nog op één project; de opstart van de managementtafels. Een drietal bijeenkomsten in het noorden, midden en zuiden van het land. Lees verder

Delen via:

Leuker kunnen we het niet maken, wel veiliger…

Mensen bewust maken van een veilig ID- en DigiD-gebruik is een van mijn taken binnen mijn opdracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Juist deze periode van het jaar is daarvoor een belangrijk moment. De eerste van maart is immers voorbij en dus tijd om het formulier van de Belastingdienst in te vullen. Voor sommigen iets waar ze liever niet aan denken en nog veel liever niet aan beginnen. Maar zoals de Belastingdienst zegt; “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. Ik zou daar graag aan toevoegen: “…en veiliger”.

Lees verder

Delen via:

Jaarverslag

Het is februari en tijd voor een jaarverslag…blijkbaar. De afgelopen twee weken word ik veelvuldig benaderd door opdrachtgevers uit het afgelopen jaar om een stukje te schrijven voor het jaarverslag. Voor de ene is het voor het jaarverslag voor het college en de raad, voor de ander voor de burger en zo ook voor de Tweede Kamer. Lees verder

Delen via:

Aanpak fraude doen we samen!

Inmiddels is het eerste volledige jaar van het rijksbrede aanpak van fraude afgesloten. Een jaar waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een hoop stappen heeft gezet. Stappen waar PPM advies aan heeft mogen bijdragen. Bijvoorbeeld aan de organisatie van de Hackathon en de ontwikkeling van de KopieID-app. Lees verder

Delen via: