Zitten, kijken, vragen stellen en vooral …. luisteren

In maart en april van dit jaar heb ik de Masterclass Digital Leadership bij Nyenrode gevolgd. Tijdens de masterclasses werden we door theoretische verhandelingen van diverse professoren en inspirerende sprekers uit de praktijk op ‘vlieghoogte’ gebracht van de huidige ontwikkelingen op ICT gebied in binnen- en buitenland. Zeer inspirerende bijeenkomsten met collega-klasgenoten die er niet voor schuwden ook eigen leuke en minder leuke ervaringen te delen.

Persoonlijk vond ik het schrijven van de paper nog het leukste onderdeel. De opdracht was om onder andere door middel van interviews een bepaalde ontwikkeling te onderzoeken en daar een gericht antwoord op te achterhalen. Mijn vraag was snel geformuleerd en had een directe link met mijn huidige opdracht.

Centrale vraag: ‘In welke mate leidt bestuurlijk IV-bewustzijn tot IV-gericht werken?’

Dat het onderwerp leeft, merkte ik niet alleen aan de bereidwilligheid van een ieder om tijd voor een gesprek te vinden, maar ook aan de boeiende inhoudelijke gesprekken. Maar laat ik bij het begin beginnen.

Ik vind het interviewen van mensen echt boeiend en inspirerend. Je leert namelijk niet alleen meer over de persoon die je interviewt, maar ook over zijn of haar werk en de organisatie. En daar is soms maar een aantal vragen voor nodig, want door het stellen van een enkele vraag, kun je al een stortvloed van informatie over je heen krijgen. Zo ging dat ook met het afnemen van mijn interviews.

In drie weken tijd heb ik 15 interviews afgenomen. De gesprekken die ik in maart en april voerde, waren keer op keer mooi en bijzonder. Stuk voor stuk reageerden de mensen snel en positief op mijn vraag of ik hen mocht interviewen. In de overvolle agenda’s werd ruimte gevonden door te denken in mogelijkheden.

Zo schoof ik bij minister Blok aan tijdens zijn lunch en had ik met Aart van der Vlist (CIO UWV) en Gerard Kuijlaars (hoofd strategie, beleid en bestuur – Politie) nog een gesprek voordat de dagelijkse overleggen begonnen. Bij Ronald Barendse (plaatsvervangend Secretaris-Generaal en CIO VenJ) en bij Steven Luitjens (directeur Informatiesamenleving en Overheid (BZK)) kon ik aan het einde van de dag terecht. Maar niet alles ging van een leien dakje: met Kenny van Ierlant (Digital Transformation Director & Thought Leader) ging het eerste gesprek namelijk helemaal mis door mijn stremming in de Schipholtunnel. Gelukkig wisten we ook daarvoor een oplossing te vinden. Menno Lanting (schrijver van onder andere de boeken ‘Olietankers’ en ‘Speedboten’) stuurde mij binnen een half uur zijn twee boeken digitaal door en gaf mij de ruimte om aanvullende vragen te stellen. Ook bij Brenno de Winter (onder andere schrijver van het boek ‘Digitale stormvloed’) was een belletje voldoende om bij hem aan tafel te schuiven. Emine Özyenici (directeur Informatisering & Inkoop VenJ) hielp mij bij het verscherpen en concretiseren van mijn vragen. Zodat ik tijdens mijn gesprekken ook duidelijke en scherpe antwoorden zou krijgen. Rob Janssen (projectleider Zelfstandigen Beheer Justitiabelen (ZBJ)) deed mijn vragen voorkomen of het allemaal zo vanzelfsprekend is. Voor hem was het uitgangspunt van mijn paper dan ook geen vraag (meer) maar een vanzelfsprekendheid geworden. Hoewel ook Ton Elias op mijn lijstje stond, moest ik dat interview helaas voorbij laten gaan: Ton had graag meegewerkt, alleen gooide zijn ziekenhuisbed roet in het eten…
Het moest ergens tegenzitten 😉

Zoals gezegd was niet alleen de bereidheid om tijd en ruimte te creëren in zeer overvolle agenda tekenend voor de belangstelling voor dit onderwerp. Ook de verscheidenheid aan invalshoeken en meningen brengt duidelijk naar voren dat dit onderwerp leeft, dat er over nagedacht wordt en er op vele plekken al naar gehandeld wordt.

Want de tijd dat IV en ICT een ‘dingetje’ van bedrijfsvoering was, zijn we inmiddels ver voorbij. In mijn paper kun je de verschillende invalshoeken rustig nalezen. Ik had er overigens een 8,5 voor en dat had ik zonder de medewerking van zovelen niet kunnen behalen!

Heb je nog aanvullende vragen? Mail, bel, app of stuur een tweet. Ik help je graag verder.

 

Delen via: