Ga je op vakantie? Bereid je voor!

De lijstjes liggen gereed, de ene TO DO, de andere ‘het meenemen’. Natuurlijk staat daar ook het paspoort of de Nederlandse identiteit kaart (de NIK) op, maar staat op het lijstje ook een aangepast kopie…??

Identiteitsfraude komt helaas steeds meer voor en echt niet alleen bij een specifieke doelgroep. Sterker nog: zowel hoog- als laagopgeleiden, mannen én vrouwen en zowel jong als oud zijn wel eens slachtoffer van identiteitsfraude. Iedereen dus eigenlijk! Verrassend wellicht, maar hoogopgeleide mannen blijken zelfs onevenredig vaak het slachtoffer te zijn… De ontstane ellende die identiteitsfraude veroorzaakt, is enorm. Huizen kunnen op jouw naam geschreven worden en vaak wordt daar vervolgens een strafbaar feit mee gepleegd. Denk aan wietplantages. Maar je kunt ook te maken krijgen met hoge rekeningen en digitale bankrekeningen waar je ineens flink in het rood staat. En dat allemaal op jouw naam. Daarom is het belangrijk goed en voorzichtig om te gaan met je gegevens, en dan in het bijzonder met je Burger Service Nummer (BSN).

Helaas wordt steeds vaker gevraagd naar een kopie van het ID bij het leveren van een product of dienst. En niet alleen in Nederland, ook in het buitenland.

Binnen Nederland kunnen we aangeven dat alleen instanties die een wettelijke basis hebben, gebruik mogen maken van het BSN. Een kopie van het ID is vaak helemaal niet nodig, of wenselijk. Voor jou niet omdat (ook bij het scannen van het ID) al jouw gegevens worden geregistreerd, maar ook niet voor het betreffende bedrijf, die daardoor een zware wettelijk voorgeschreven bewaar- en beveiligingsplicht heeft.

Voor alle duidelijkheid: vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is het advies om helemaal niet met kopieën te werken. Maar, jammer genoeg lijkt het wel of onze maatschappij “draait” op het uitwisselen van kopietjes. Daarom dan liever een veilig kopie verstrekken. Dit kan met de KopieID app. De app die je helpt een veilig kopie van het identiteitsbewijs te maken. Door het gebruik van de app komt er met grote vette letters op te staan waarvoor het kopie bestemd is en wanneer het kopie gemaakt is. Daarnaast streep je zelf (minimaal) het BSN door, dat op twee plaatsen op je paspoort en ID-kaart staat. Maar ook het doorstrepen van de geboortedatum, het paspoortnummer en zelfs de pasfoto zijn zaken waarover je goed moet nadenken of je die wel wilt delen.
Voor het buitenland is dat wat moeilijker. Daar kun je uiteraard ook de KopieID app gebruiken, maar soms wil men gewoon een papieren bewijs. Dan adviseer ik thuis de KopieID app te gebruiken en fysiek een uitdraai mee te nemen. Daarnaast heeft de ANWB na overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken briefje opgesteld, dat je kunt tonen als de accommodatieverschaffer afgifte van je paspoort of ID-kaart vraagt.

Al je lijstjes afgewerkt én voorbereid op dé ‘kopie ID-vraag’? Je bent helemaal klaar voor vertrek en kunt veilig op reis! Veel plezier!!

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *