Algemeen

Beleids algemeenPPM advies heeft inmiddels een groot aantal opdrachten uitgevoerd op het gebied van beleids- en organisatiewensen. Om te komen tot een goed plan van aanpak voor de implementatie van de beoogde organisatieveranderingen, is goed luisteren naar de klant én de doelgroep van wezenlijk belang. In de beschreven opdrachten vind je dan ook eenzelfde basisaanpak terug. PPM advies gaat namelijk altijd in gesprek met alle betrokken partijen. Immers, bij de invoering van organisatieveranderingen is een eerlijke en oprechte communicatie cruciaal. Of het nou gaat om de klant, het personeel, of de doelgroep. Wat zijn de (persoonlijke) wensen? Wat zijn de aanwezige (personele) obstakels? Hoe zit de cultuur van de organisatie in elkaar? Wat is de doelgroep? Wat zijn de wensen van de doelgroep? Wat is de beste uiteindelijke aanpak om alle gezichten dezelfde kant op te krijgen? Inmiddels heeft PPM advies diverse opdrachten gedaan waarin Monique (zichzelf) steeds weer deze vragen stelt. En meer! Want, door goed op de hoogte te zijn van waar de organisatie staat in het heden, kunnen de wensen op de juiste manier worden vertaald naar de (nabije) toekomst.

Naast de eerder genoemde aanpak, versterkt PPM advies haar werkwijze door gebruik te maken van projectoptimalisatie, oftewel Lean Management. Daarnaast heeft PPM advies een aantal opdrachten gedaan in het kader van beleids- en organisatiewensen die betrekking hebben op de invoering van de Algemene Subsidie Verordening (ASV)

Delen via: