Beleids- en organisatiewensen

De realisatie van beleids- en organisatiewensen brengen veranderingen in de organisatie met zich mee in zowel de structuur als in werkprocessen. En die veranderingen moeten zorgvuldig vastgesteld en uitgevoerd worden. Want; de kwaliteit die je in je organisatie steekt, komt er uiteindelijk ook weer uit. Het creëren van draagvlak bij het personeel is daarbij van cruciaal belang. Keurt bijvoorbeeld in een gemeente de Raad goed dat burgers meer invloed krijgen op het beleidsproces, dan zal er met zorg een plan van aanpak moeten worden opgesteld om dit besluit ook daadwerkelijk te kunnen implementeren. Het aanpassen van structuren, organogrammen en processen is hierin niet de moeilijkste stap. De moeilijkheid zit hem echter in het personeel dat niet alleen belangrijk is voor de uitvoering, maar ook de gevolgen ondervindt van de organisatieveranderingen. Bijvoorbeeld omdat taken komen te vervallen of juist worden uitgebreid. Of omdat huidige werkzaamheden door de nieuwe beleids- en organisatiewensen worden aangepast. Veranderingen die dus invloed hebben op de manier waarop het personeel (al jaren) gewend is te werken.

PPM advies en beleids- en organisatiewensen
PPM advies adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties en gemeenten bij de invoering van beleids- en organisatiewensen. Veelvuldig overleg en het verkrijgen van de juiste input van de organisatie zijn de eerste essentiële bouwstenen voor een goed advies op maat en een kwalitatief plan van aanpak. Door daarnaast goed te luisteren naar de wensen van de klant én het personeel en daarbij de doelgroep niet uit het oog te verliezen, worden beleids- en organisatiewensen uiteindelijk ook vertaald naar de praktijk. Een succesvol bedrijf dankt namelijk zijn succes niet alleen aan de kwaliteit van zijn product, maar vooral aan de manier waarop hij zijn product weet in te passen in de wensen van de markt. En dat geldt niet alleen voor organisaties. Net zo goed voor overheidsbedrijven!

PPM advies heeft inmiddels een groot aantal opdrachten uitgevoerd (of zijn nog gaande) op het gebied van beleids- en organisatiewensen. Een aantal opdrachten is op deze website meer uitgewerkt. Lees meer over de opdrachten, de manier van aanpak en de resultaten.

Delen via: