Lean trainer, gemeente Edam_Volendam (jan 2013 – nov 2013)

Gemeente Edam_VolendamOpdracht
De afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van de gemeente Edam-Volendam wil zich verder ontwikkelen en professionaliseren. Daarvoor wordt de LEAN methodiek ingezet. Door een strakke planning worden alle medewerkers in een half jaar getraind in het organiseren van een professionele werkwijze in een professionele omgeving.

Aanpak
Voor het verder professionaliseren van de afdeling VROM heeft Monique LEAN trainingen gegeven. In totaal zijn er zes stappen. Iedere maand wordt er een onderwerp behandeld. In kleine groepjes (maximaal acht personen) kregen de deelnemers twee uur theorie waarna ze het vervolgens op de werkplek in praktijk gingen brengen. Na de training krijgen de deelnemers drie weken de tijd het geleerde verder te verfijnen. Na een maand komt de volgende stap, totdat na zes maanden alle stappen waren doorlopen. Alvorens Monique met de training begon, heeft zij eerst het programma aangepast aan de situatie van de gemeente. Maatwerk dus, zodat uiteindelijk ook de gewenste resultaten konden worden behaald, rekening houdend met de huidige situatie. Oftewel: waar zijn we nu en waar willen we naartoe?

Resultaat
Het resultaat is een omgeving waarin professioneel gewerkt wordt met medewerkers, die daar door de training de gevraagde kwaliteiten voor ontwikkeld hebben.

Delen via:

Procesmanager Economische Visie Gemeente Castricum

Monique heb ik leren kennen als een energieke, gedreven en doelgerichte procesmanager ‘who will get things done’, en dat valt niet mee in de gemeentelijke politieke arena en de altijd vele betrokkenen en evenzovele meningen.

Hans de Vries, general manager ai, Kennemer Duincampings was with another company when working with Monique at Gemeente Castricum

Delen via:

Interim beleidsadviseur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Monique is een projectleider pur sang. Creatief, sociaal zeer vaardig en doelgericht. Geef haar een lastig traject, iets voor de publieke zaak, zij zet haar tanden erin en houd de vaart erin. Ik heb voor Monique gewerkt voor het project “Minder regels, meer service” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Lastige materie, maar haar positieve houding mobiliseert eenieder.
Doreen Wilbers, legal consultant, de Vries Juristen was with another company when working with Monique at Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Monique is een energieke en creatieve vrouw. Zij is prettig in de omgang, barst van de ideeën en staat positief in het leven. Voortvarend, resultaat- en doelgericht bereikt ze wat ze wil… en altijd met een glimlach!
Nina Timmermans, Senior Beleidsmedewerker, Ministerie van BZK werkte met Monique bij VNG

Delen via:

Deelprojectleider programma ‘Minder regels, meer service’ – VNG

Monique heeft een hoge drive om een goed resultaat weg te zetten. Kan niet bestaat niet bij haar. Zij werkt om een plezierige wijze samen en weet mensen aan zich te binden voor het doel waarvoor zij wordt ingehuurd. Plezierig, attent en gedreven op het doel af met de combi van zakelijk is succes gegarandeerd.

Bertus Brinkman, algemeen directeur/gemeentesecretaris, Gemeente Leidschendam-Voorburg was with another company when working with Monique at VNG

Delen via:

Interim manager – ICTU

Tijdens het Horeca digitaal project hebben Monique en ik samen de gemeenten bezocht om er voor te zorgen dat ze mee gingen doen aan de pilot. Het was bijzonder prettig om Monique bij deze gesprekken te hebben want echt ze kende elk project van/voor de locale overheid waar de VNG mee kwam of een van de ministeries. Zo konden de gemeenten er veel van opsteken en werden wij als hulp ervaren en niet als weer z’n project wat veel tijd gaat kosten. Heerlijk om zo kennisbaken in je netwerk te hebben. En goed voor alle ondernemers die ze af en toe ook ondersteund. Dienstverlening is vaak haar onderwerp en ze geeft zelf het goede voorbeeld!

Petra Venekamp, Consultant (owner), Concreetadvies

Delen via:

Interim manager – Gemeente Medemblik

Monique geeft als leidinggevende veel vertrouwen in de personen onder haar. Sterker, haar leiderschap zit vooral in het samenwerken. Monique staat open voor suggesties en argumenten en neemt ideeen van anderen mee in haar eigen visie. Dit maakt haar een toegankelijk leidinggevende. Tot slot anticipeert Monique snel en flexibel op veranderingen van de (politiek-bestuurlijke) situatie. Je ziet haar echt opfleuren als meerdere vraagstukken tegelijk spelen. Misschien zoekt ze het zelfs op? Ik verwacht dan ook zeker dat zij in haar zucht naar hektiek zeker nog een keer ergens voorbij komt vliegen. En ik kijk er dan naar uit om dan weer met haar te kunnen sparren.”

Tim Aarts, Beleidsmedewerker kwaliteit/e-dienstverlening, Gemeente Medemblik

Delen via:

Algemene Subsidie Verordening / Subsidie zonder Moeite – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Monique heeft de afgelopen drie jaar twee opdrachten voor BZK verricht; In 2009 heeft zij de Algemene Subsidie Verordening opgezet en vervolgens in 2010 het eerste werkprogramma voor ‘Subsidie zonder moeite’ opgezet, gecooerdineerd en uitgevoerd.In deze beide projecten was het van groot belang dat zowel de wensen van de opdrachtgever als de wensen van de gemeenten combineert werden. Monique heeft de gestelde resultaten, voor zowel de opdrachtgever als voor de gemeenten op een kwalitatieve manier en naar grote tevredenheid behaald. De flexibele instelling en benadering van de projecten werden door alle partijen zeer gewaardeerd. Budgetbewaking, planning, voortgangsbewaking en afstemming met de opdrachtgever waren voor Monique hierin vanzelfsprekend en verliepen dan ook naar wens .Onze ervaringen met Monique hebben er toe geleid dat wij in 2011 wederom haar verzocht hebben een project te begeleiden. Namelijk de ontwikkeling van een gedragen Plan van Aanpak voor een tweede werkprogramma uitrol Algemene Subsidieverordening in 2012. Hoewel dit project nu nog niet is afgerond is ook nu weer de samenwerking kwalitatief, vriendelijk en dienstverlenend. De uitvoering van het PvA gebeurt binnen de kaders van de wensen van de opdrachtgever en gemeenten. En hierin is wederom voor Monique budgetbewaking, planning, voortgangsbewaking en afstemming met de opdrachtgever vanzelfsprekend. Het Plan van Aanpak dat is opgeleverd laat zien dat Monique uitgebreide kennis heeft van het onderwerp en goed in staat is in te spelen op de wensen van alle betrokken partijen.

Milan Jansen, Programmamanager Programma Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk (PRD), Ministerie van BZK

Delen via:

Sectormanager Publiekszaken/Programmamanager Dienstverlening | gemeente Medemblik

Monique geef als leidinggevende veel vertrouwen in de personen onder haar. Sterker, haar leiderschap zit vooral in het samenwerken. Monique staat open voor suggesties en argumenten en neemt ideëen van anderen mee in haar eigen visie. Dit maakt haar een toegankelijk leidinggevende.

Tot slot anticipeert Monique snel en flexibel op veranderingen van de (politiek-bestuurlijke) situatie. Je ziet haar echt opfleuren als meerdere vraagstukken tegelijk spelen. Misschien zoekt ze het zelfs op? Ik verwacht dan ook zeker dat zij in haar zucht naar hektiek zeker nog een keer ergens voorbij komt vliegen. En ik kijk er dan naar uit om dan weer met haar te kunnen sparren.

Tim Aarts, Beleidsmedewerker kwaliteit/e-dienstverlening at Gemeente Medemblik

Delen via:

Adviseur P&O KCC | gemeente Edam-Volendam

Monique is deskundig op gebied van P&O en heeft veel kennis van KCC ontwikkeling. Monique is een stevige persoonlijkheid die haar kennis goed kan overbrengen.Heeft goed werk gedaan in onze gemeente.

Dick Hendriks, Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Delen via:

Procesbegeleider TIP/KCC | gemeente Edam-Volendam

Monique is een dame die moeilijk te omschrijven is in een alinea. De veelzijdigheid die Monique met zich meebrengt wat betreft kennis en werkervaring is groot. Naast haar ondernemende persoonlijkheid is Monique wat betreft ervaring en kennis een zwaargewicht in veranderprocessen en organisatieontwikkeling. Bij de opdrachtgevers combineert zij haar functie op het gebied van P&O werkzaamheden en procesbegeleiding in complexe verandertrajecten. Monique is iemand die staat voor haar project en voor de collega’s met wie zij doelstelling gaat halen. Haar communicatie is helder en duidelijk en zij kan werken vanuit een helicopter view.

Priscilla The, Accountmanager Informatiemanagement Maandag®

Delen via: